pondelok 21. marca 2011

Život v našej MŠ

V našej MŠ je v prevádzke celodenné a poldenné oddelenie. Celodenné oddelenie navštevujú deti 3-4 ročné a 4-5 ročné. Poldenné oddelenie navštevujú deti 5-6 ročné. V priebehu celého roka prebiehajú v našej MŠ rôzne akcie, do ktorých sa zapájajú aj rodičia.S deťmi navštevujeme aj kultúrne podujatia. Počas celého roka sa s deťmi vykonávajú rôzne aktivity.Sú zamerané na rozvíjanie celej osobnosti dieťaťa.Deti veľmi obľubujú pracovné a výtvarné techniky, pomocou ktorých si vytvárame rôzne práce a hotové produkty.Tie prispievajú k skrášleniu a výzdobe našej MŠ, v ktorej sa všetci cítime ako doma.

sobota 19. marca 2011

Niečo o mne

Prajem Vám príjemný deň.Som učiteľkou MŠ v obci Rabča.Túto prácu vykonávam veľmi rada. Práca s deťmi ma baví a napĺňa. Na vzdelávanie s názvom Digitálne technológie som sa prihlásila preto, lebo si chcem rozšíriť vedomosti a osvojiť základy v práci s počítačom.Taktiež sa chcem dozvedieť o práci s digitálnymi hračkami, vytvárať prezentácie a získať nové poznatky v oblasti digitálnej technológie.